Tag : CV

Si të bëjmë një aplikim.

1.CV (Curriculum Vitae): Kandidatët duhet të paraqesin një CV të përditësuar që përmban informacionin e tyre të përgjithshëm, përfshirë: Te dhenat personale: Emër, adresa, numër.

Job Alert

Subscribe to receive instant alerts of new relevant jobs directly to your email inbox.

Join our email subscription now to get updates on new jobs and notifications.