Author : Irena

Puna nga Distanca

Puna nga distanca, e njohur edhe si telepunësimi ose puna në distancë, është një trend i rritur në ditët e sotme. Kjo formë e punës...

Ndikimi i teknologjisë në tregun e punës.

Teknologjia është duke transformuar rrjedhën dhe dinamikën e tregut të punës në mënyra të ndryshme. Në këtë temë, do të shqyrtojmë se si teknologjia po...

Trendet dhe Sfida e tregut të punës.

Në agjencinë tonë të punësimit,  vërejmë një rritje të kërkesës për punë në të gjitha industritë. Trendi aktual tregon se shumë kompani po zgjerojnë ekipet...

Sfidat e punësimit.

Disa nga sfidat më të zakonshme të punësimit.   Mungesa përputhshmërisë midis aftësive dhe kërkesave të punës: Një nga sfidat më të zakonshme është që...

Bilanci Pune – Jete

Bilanci Punë – Jetë përshkruhet si përfitimi i një gjendjeje të qëndrueshme ku individi mund të menaxhojë detyrat profesionale në mënyrë efektive, ndërkohë që i...

Dorheqje.

Mënyra më e mirë për të dhënë dorëheqjen është të ndiqni disa hapa dhe praktika të rëndësishme, për të siguruar që largimi juaj të jetë...

Intervistues.

1.Përgatitja: Përgatituni me kujdes për intervistën. Lexoni CV-të dhe shkresat e aplikimit të kandidatëve për të marrë një kuptim të thellë të përvojës dhe aftësive...

Rekrutues.

Disa Keshilla për një rekrutues në një kompani.   1.Kuptoni nevojat e kompanisë: Për të gjetur kandidatët e duhur, është e rëndësishme të kuptoni nevojat...

Kandidat – Agjensi punësimi.

Pse kandidatët duhet të bashkëpunojnë me Agjensi punësimi?   1.Qasje në më shumë mundësi punësimi: Agjencitë e punësimit shpesh kanë akses në një gamë më...

Kompani – Agjensi punësimi.

Pse kompanitë duhet të bashkëpunojnë me Agjensi punësimi?   1.Specializimi dhe ekspertiza: Agjencitë e punësimit janë të specializuara në rekrutimin dhe zgjedhjen e kandidatëve të...

  • 1
  • 2

Job Alert

Subscribe to receive instant alerts of new relevant jobs directly to your email inbox.

Join our email subscription now to get updates on new jobs and notifications.