Full Time

Shitese Marketi / 4 months ago

Përshkrimi i punës

 • Njohja shumë e mirë e produkteve dhe e funksionit të tyre, revista e sektorit të tij/saj dhe e gjithë dyqaneve në të tjera .
 • Mbajtja e pastër dhe e rregullt e banakëve dhe magazinës.
 • Kontrolli i produkteve para se të ekspozohen duke u siguruar se etiketat, barkodet, çmimet, etj. janë brenda standardeve të shitjes.
 • Mbajtja e të dhënave të skadencës së sektorit përkatës.
 • Prezantimi i produkteve industriale duke i mirëmbaj testerat.
 • Marrja pjesë në inventaret e sektorit.
 • Zotërimi i njohurive të reja për stokun aktual të sektorit përkatës.
 • Mirësjellja dhe komunikimi i duhur me kolegët, etj.

Kërkesat

 • Arsimi I Mesem .
 • Eksperience pune te ngjashme.
 • kompjuter për të punuar në skuadër.
 • të gjitha për të kryerjen e punës.
 • rrjet për t’i siguruar klientit një shërbim efikas në situata të ndryshme pune.
 • Mosha 22-35

Përfitimet

 • Paga neto 42.000 Leke
 • Nese punon nje jave i pari , Nje jave i dyti shkon deri ne 45.000 leke
 • Faqja Rishikim pas 3 muajsh.
 • Nje dite ne jave Pushim.
 • 4 jave Pushime Vjetore.
 • Turni i dyte paguhet sipag kodit te punes

Job Alert

Subscribe to receive instant alerts of new relevant jobs directly to your email inbox.

Join our email subscription now to get updates on new jobs and notifications.