Full Time

Punetore Banaku / 4 months ago

Job Description

 • Njohja shumë e mirë e produkteve dhe e funksionit të tyre, magazinës së sektorit të tij/saj dhe e gjithë dyqanit në tërësi .
 • Mbajtja pastër dhe e rregullt e banakëve dhe magazinës.
 • Kontrolli i produkteve para se të ekspozohen duke u siguruar se etiketat, barkodet, çmimet, etj. janë brenda standardeve të shitjes.
 • Mbajtja e datave të skadencës të sektorit përkatës.
 • Prezantimi i produkteve specifike duke i mirëmbajtur testerat.
 • Marrja pjesë në inventaret e sektorit.
 • Zotërimi i njohurive të gjëra për stokun aktual të sektorit përkatës.
 • Mirësjellja dhe komunikimi i duhur me klientët dhe kolegët, etj.

Requirements

 • Arsimi I Mesem .
 • Eksperience pune te ngjashme.
 • Aftësi për te punuar në skuadër.
 • Aftësi për të operuar me të gjitha pajisjet për kryerjen e punës.
 • Aftësi për t’i siguruar klientit një shërbim efikas në situata të ndryshme pune.
 • Mosha mbi 40 vjec.

Benefits

 • Paga neto deri ne 42.000 Leke
 • Nese punon nje jave i pari , Nje jave i dyti shkon deri ne 45.000 leke
 • Rishikim page pas 3 muajsh.
 • Nje dite ne jave Pushim.
 • 4 jave Pushime Vjetore.
 • Turni i dyte paguhet sipag kodit te punes

Job Alert

Subscribe to receive instant alerts of new relevant jobs directly to your email inbox.

Join our email subscription now to get updates on new jobs and notifications.