Full Time

Menaxher ne Sektorin e Kapsulave/Kafes. / 4 months ago

Detyrat:
• Prezantimi dhe njohja e klientëve me produket e brandit Franck.
• Studimi i nevojave të tregut sipas zonave, identifikimi dhe gjetja e klientëve të rinj.
• Kryerja e negociatave me klientin, përcaktimi i kushteve të kontratës dhe finalizimi i saj.
• Koordinon me Supervizorin e Shitjes & Marketing.
• Kryen plotësimin e databazës së të dhënave për klientet (Raportimi ditor/Mujor)
• Paraqitet te klienti në mënyrë profesionale, me të gjithë informacionin e duhur (Kartevizitë,Listë produktesh.)
• Përgjegjës për arritjen e targetit mujor.

Kualifikimet:

• Të ketë përfunduar arsimin e lartë.
• Aftësi për të punuar në grup;
• Të njohë mirë paketen e Microsoft Office.
• Leje Drejtimi klasi B.

Job Alert

Subscribe to receive instant alerts of new relevant jobs directly to your email inbox.

Join our email subscription now to get updates on new jobs and notifications.