Full Time

Key Account Manager / 3 months ago

Job Description

Detyrat dhe Përgjegjësitë:
• Menaxhon ciklin e shitjeve;
• Fokusohet në arritjen e objektivave dhe rritjen e përfitimit financiar të kompanisë;
• Identifikon mundësi të reja biznesi, ndërton dhe ruan marrëdhënie me portofolin e klientëve kryesorë;
• Identifikon nevojat specifike të klientëve, jep informacionin e duhur teknik për produktet, duke dhënë rekomandimet dhe zgjidhjet e nevojshme;
• Përmirëson arritjet dhe kompetencat e stafit nëpërmjet transferimit të informacionit të nevojshëm teknik dhe procedural tek ata, mentorimit të tyre etj.
• Monitoron dhe analizon tendencat e tregut dhe raporton periodikisht te menaxheri i kompanisë.

Requirements

Arsimi:
• Diplomë universitare në Administrim Biznesi, Menaxhim, Inxhinieri apo ndonjë fushë përkatëse.
Eksperiencat e punës dhe aftësitë e kërkuara:
• Më shumë se 3 vjet përvojë pune të dëshmuar në shitje dhe menaxhim të projekteve;
• Njohuri të gjuhës angleze (të shkruar dhe të folur) Njohja e çdo gjuhe tjetër do të ishte një avantazh;
• Njohuri të mira të sistemeve Office, CRM dhe ERP;
• Patentë Drejtimi B
Aftësi të tjera ndërpersonale:
• Aftësi të shkëlqyera komunikimi verbale dhe me shkrim;
• Aftësi për të vepruar me integritet, profesionalizëm dhe konfidencialitet;
• Aftësi të shkëlqyera negociuese dhe të zgjidhjes së konflikteve;
• Të orientuar nga njerëzit dhe të orientuar drejt rezultateve;
• Aftësi të shkëlqyera organizative dhe vëmendje ndaj detajeve;
• Aftësi të forta analitike.

Job Alert

Subscribe to receive instant alerts of new relevant jobs directly to your email inbox.

Join our email subscription now to get updates on new jobs and notifications.